Plan- og byggesaksbehandling

12596: Hovedtall for omfang og saksbehandlingstid for kart- og oppmålingsvirksomhet (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Rekvisisjoner mottatt av kommunen (antall):
antall
Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
antall
Rekvisisjoner behandlet ferdig av kommunen (antall):
antall
Rekvisisjoner med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Rekvisisjoner mottatt av kommunen (antall):
31.12
Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
31.12
Rekvisisjoner behandlet ferdig av kommunen (antall):
31.12
Rekvisisjoner med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kart og oppmåling - Omfang, saksbehandlingstid og ressursbruk
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken