Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12594: Omfang av kommuneplaner og kommunedelplaner (K) 2015 - 2023

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2024 08:00
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år):
år
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år):
år
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år):
år
Kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året (antall):
antall
Tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommunedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse i rapp.året (antall):
antall
Tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapp.året (antall):
antall
Kommunedelplaner for areal vedtatt i rapp.året (antall):
antall
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år):
31.12
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år):
31.12
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år):
31.12
Kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året (antall):
31.12
Tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommunedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse i rapp.året (antall):
31.12
Tematiske kommunedelplaner vedtatt i rapp.året (antall):
31.12
Kommunedelplaner for areal vedtatt i rapp.året (antall):
31.12
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år) , Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år) , Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang og saksbehandlingstid for kommunenes behandling av kommune(del)planer Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.