Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12594: Omfang av kommuneplaner og kommunedelplaner (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år) , Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år) , Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år) ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang og saksbehandlingstid for kommunenes behandling av kommune(del)planer
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken