Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12594: Omfang av kommuneplaner og kommunedelplaner (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år) , Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år) , Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang og saksbehandlingstid for kommunenes behandling av kommune(del)planer Se liste over endringer i de regionale inndelingene.