Plan- og byggesaksbehandling

12594: Omfang av kommuneplaner og kommunedelplaner (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år):
år
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år):
år
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år):
år
Kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året (antall):
antall
Tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året (antall):
antall
Kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse (antall):
antall
Tematiske kommunedelplaner vedtatt (antall):
antall
Kommunedelplaner for areal vedtatt (antall):
antall
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år):
31.12
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? (år):
31.12
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? (år):
31.12
Kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året (antall):
31.12
Tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året (antall):
31.12
Kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse (antall):
31.12
Tematiske kommunedelplaner vedtatt (antall):
31.12
Kommunedelplaner for areal vedtatt (antall):
31.12
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang og saksbehandlingstid for kommunenes behandling av kommune(del)planer
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken