Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12593: Tilrettelegging for friluftsliv. Ressursinnsats og tiltak (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
1000 kr
Rekreasjons- og friluftslivsområder tilrettelagt for universell utforming (antall):
antall
Rekreasjons- og friluftslivsområder med universell utforming og med kommunalt driftsansvar (antall):
antall
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
km
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
km
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
31.12
Rekreasjons- og friluftslivsområder tilrettelagt for universell utforming (antall):
31.12
Rekreasjons- og friluftslivsområder med universell utforming og med kommunalt driftsansvar (antall):
31.12
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
31.12
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
31.12
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
31.12
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en oversikt over ressursinnsats og tiltak for tilrettelegging av friluftsliv i kommunene.

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.