12593: Tilrettelegging for friluftsliv. Ressursinnsats og tiltak (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
1000 kr
Rekreasjons- og friluftslivsområder tilrettelagt for universell utforming (antall):
antall
Rekreasjons- og friluftslivsområder med universell utforming og med kommunalt driftsansvar (antall):
antall
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
km
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
km
Referansetid
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1000 kr):
31.12
Rekreasjons- og friluftslivsområder tilrettelagt for universell utforming (antall):
31.12
Rekreasjons- og friluftslivsområder med universell utforming og med kommunalt driftsansvar (antall):
31.12
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
31.12
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
31.12
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
31.12
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Naturforvaltning og friluftsliv - Tilrettelegging for friluftsliv. Ressursinnsats og tiltak
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken