12579: Kjørelengder, etter eierens bostedskommune (K) 2005 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

kjøretøytype

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2020
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Måleenhet
Kjørelengde (mill. km):
mill. km
Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km):
km
Referansetid
Kjørelengde (mill. km):
31.12
Gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy (km):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En mer detaljert modell for beregning av kjørelengder ble utviklet i 2018 (se Om statistikken). 21. mars 2019 ble det publisert nye tall for 2018 og justerte tall for 2016 og 2017 beregnet med den nye modellen. Selv om omleggingen fra gammel til ny modell generelt sett har begrenset virkning på kjørelengdene i statistikken, vil det være noen avvik i forhold til tidligere publiserte tall for 2016 og 2017.
2018-tallene ble oppdatert 24. mars 2020 som følge av endringer i beregningen av kjørelengder for kjøretøy i Rindal kommune.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken