Fritidsbyggområder

12561: Fritidsbygg i villreinens leveområde jf. Naturbasen, innenfor og utenfor tettbygd fritidsbyggområde og størrelse på område (K) 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

nasjonale leveområder for villrein

Totalt 10 Valgte

Søk

størrelse på område

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.12.2019
Kontakt
Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Måleenhet
Fritidsbygg:
fritidsbygg
Nye fritidsbygg:
fritidsbygg
Referansetid
Fritidsbygg:
01.01.
Nye fritidsbygg:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Analysen blir utført og tabellen blir oppdatert hvert 5. år.
Analysen er gjort for ti fjellområder som har status Nasjonale villreinområder nasjonale villreinområder.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
nasjonale leveområder for villrein
Reinheimen - Breheimen
Byttet navn fra Ottadalsområdet januar 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken