Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

12560: Hovedøkonomi for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I denne tabellen finner du de viktigste finansielle størrelsene innenfor fylkeskommunale eiendomsforvaltning sett opp mot de ulike byggene og innbyggerne som bruker dem.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med art netto driftsutgifter som er aktuell.

Beløp (1000 kr)

Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner av de ulike bygningstypene sammen med art netto driftsutgifter og brutto driftsutgifter som er aktuelle.

Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.