Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12560: Hovedøkonomi for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (F) 2015 - 2023

Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
17.06.2024 08:00
Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent):
prosent
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr):
kr
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
kr
Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent):
31.12
Beløp (1000 kr):
31.12
Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr):
31.12
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I denne tabellen finner du de viktigste finansielle størrelsene innenfor fylkeskommunale eiendomsforvaltning sett opp mot de ulike byggene og innbyggerne som bruker dem.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med art netto driftsutgifter som er aktuell.

Beløp (1000 kr)

Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.

Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner av de ulike bygningstypene sammen med art netto driftsutgifter og brutto driftsutgifter som er aktuelle.

Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.