Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

12559: Hovedøkonomi for kommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent):
prosent
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr):
kr
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
kr
Referansetid
Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent):
31.12
Beløp (1000 kr):
31.12
Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr):
31.12
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I denne tabellen finner du de viktigste finansielle størrelsene innenfor kommunal eiendomsforvaltning sett opp mot de ulike byggene og innbyggerne som bruker dem.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Utgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale utgifter (prosent)
For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med art netto driftsutgifter som er aktuell.
Utgifter for bygg fordelt per innbygger (kr)
For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner av de ulike bygningstypene sammen med art netto driftsutgifter og brutto driftsutgifter som er aktuelle.
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)
For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.

Brukerveiledning for statistikkbanken