Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

12553: Gjennomsnittlig arbeidstid for lønnstakere, etter botid, kjønn, alder og landbakgrunn. 4. kvartal 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

botid

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.03.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (timer):
timer
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
timer
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet:
prosent
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (timer):
4. kvartal
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per person (timer):
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet:
4. kvartal
Gjennomsnittlig stillingsprosent per person:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Metoden som imputerer arbeidstid har blitt forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2016. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen.

Brukerveiledning for statistikkbanken