Employment among immigrants, register-based

To the Top

12553: Average working hours for employees, by years of residence in Norway, sex, age and country background. 4th quarter 2015 - 2019

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
years of residence
sex
age
country background

contents

Mandatory *

Selected 1 of total 4

year

Mandatory *

Selected 1 of total 5

years of residence


Selected 0 of total 4

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

age


Selected 0 of total 2

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Metoden som imputerer arbeidstid har blitt forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2016. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen.

User manual for StatBank