Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
12551: Kjønn- landbakgrunn- alder- og arbeidstidsfordeling (11 grupper) blant lønnstakere. 4. kvartal 2015 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
landbakgrunn
Må velges *
hoved- / biarbeid
arbeidstid
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

hoved- / biarbeid

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidstid

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Metoden som imputerer arbeidstid har blitt forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2016. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen.
arbeidstid
37 timer
Omfatter en arbeidstid på 37,0-37,9 timer

Brukerveiledning for statistikkbanken