Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
12541: Lønnstakere, etter alder (6 grupper), kjønn, hoved-/biarbeid og arbeidstid (11 grupper). 4. kvartal 2015 - 2019
Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere:
personer
Referansetid
Lønnstakere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
kjønn
hoved- / biarbeid
arbeidstid
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
hoved- / biarbeid

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidstid

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
arbeidstid
37 timer
Omfatter en arbeidstid på 37,0-37,9 timer

Brukerveiledning for statistikkbanken