12521: Desil- og persentilfordelt månedslønn, etter kjønn og sektor 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

desil Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2020
Kontakt
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
gri@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig månedslønn (prosent):
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
September
Gjennomsnittlig månedslønn (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Desilfordeling innebærer å sortere alle i statistikkgrunnlaget i rekkefølge fra laveste til høyeste lønn. Så deles dette sorterte statistikkgrunnlaget i ti like store grupper målt i antall personer, fra desil 1 til 10. «Desil 1» er den tidelen av alle personer i statistikkgrunnlaget med lavest lønn, mens «desil 10» omfatter tidelen med høyest lønn. Desil 10 er inndelt videre i 10 grupper, såkalte persentiler. Inndelingen blir fra persentil 91 til 100, der persentil 100 er den høyst lønte prosenten i fordelingen av månedslønn.

Brukerveiledning for statistikkbanken