Til toppen

12521: Desil- og persentilfordelt månedslønn, etter kjønn og sektor 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
desil
Må velges *
kjønn
sektor
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

desil

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Desil 1 , Desil 2 , Desil 3 ,

Valgt 0 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Desilfordeling innebærer å sortere alle i statistikkgrunnlaget i rekkefølge fra laveste til høyeste lønn. Så deles dette sorterte statistikkgrunnlaget i ti like store grupper målt i antall personer, fra desil 1 til 10. «Desil 1» er den tidelen av alle personer i statistikkgrunnlaget med lavest lønn, mens «desil 10» omfatter tidelen med høyest lønn. Desil 10 er inndelt videre i 10 grupper, såkalte persentiler. Inndelingen blir fra persentil 91 til 100, der persentil 100 er den høyst lønte prosenten i fordelingen av månedslønn.

Brukerveiledning for statistikkbanken