Fritidsbyggområder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12512: Fritidsbygg over-, under- og i overgangssonen til den klimatiske skoggrensa, innen og utenfor tettbygd fritidsbyggområde og størrelse på område (K) 2016 - 2023

Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 47 46 47 66
09.02.2024 08:00
Fritidsbygg:
bygninger
Nye fritidsbygg:
bygninger
Fritidsbygg:
01.01
Nye fritidsbygg:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Analysen blir utført og tabellen blir oppdatert hvert 5. år.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

skoggrensen

Kartgrunnlaget til Skoggrensa er Den klimatiske skoggrensa (NINA), det vil si den høyden skoggrensa ville hatt om temperaturen alene avgjør hvor skog ikke lengre vil vokse, og ligger ofte noe høyere enn den faktiske skoggrensa på et sted. Dette kan i stor grad forklares med den menneskelig påvirkning som beiting, slått og hogst har på utviklingen av skog.

skoggrensen

I overgangssonen (100 meter) til skoggrensa

I overgangssonen referer til et belte på 100 meter langs skoggrensa opp mot fjellet, dette beltet dekke overgangen mellom skog og åpent fjellandskap.