Fritidsbyggområder

12512: Fritidsbygg over-, under- og i overgangssonen til den klimatiske skoggrensa, innen og utenfor tettbygd fritidsbyggområde og størrelse på område (K) 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 356 Valgte

Søk

skoggrensen

Totalt 3 Valgte

Søk

størrelse på område

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.01.2020
Kontakt
Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Måleenhet
Fritidsbygg:
bygninger
Nye fritidsbygg:
bygninger
Referansetid
Fritidsbygg:
01.01
Nye fritidsbygg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Analysen blir utført og tabellen blir oppdatert hvert 5. år.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
skoggrensen
Kartgrunnlaget til Skoggrensa er Den klimatiske skoggrensa (NINA), det vil si den høyden skoggrensa ville hatt om temperaturen alene avgjør hvor skog ikke lengre vil vokse, og ligger ofte noe høyere enn den faktiske skoggrensa på et sted. Dette kan i stor grad forklares med den menneskelig påvirkning som beiting, slått og hogst har på utviklingen av skog.
skoggrensen
I overgangssonen (100 meter) til skoggrensa
I overgangssonen referer til et belte på 100 meter langs skoggrensa opp mot fjellet, dette beltet dekke overgangen mellom skog og åpent fjellandskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken