Eiendomsskatt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12503: Eiendomsskatt (K) (avslutta serie) 2007 - 2019

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
17.06.2019 08:00
Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Generell eiendomsskattesats (per 1000):
per 1000
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer (per 1000):
per 1000
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft? (år):
år
Har kommunen innført bunnfradrag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr):
kr
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall år med fritak for nye boliger (år):
år
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr):
kr
Eiendomsskatt totalt (1000 kr):
1000 kr
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr):
1000 kr
Eiendomsskatt annen eiendom (1000 kr):
1000 kr
Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0):
31.12
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Generell eiendomsskattesats (per 1000):
31.12
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer (per 1000):
31.12
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft? (år):
31.12
Har kommunen innført bunnfradrag? (ja=1, nei=0):
31.12
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger? (ja=1, nei=0):
31.12
Antall år med fritak for nye boliger (år):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger? (ja=1, nei=0):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (ja=1, nei=0):
31.12
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (ja=1, nei=0):
31.12
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr):
31.12
Eiendomsskatt totalt (1000 kr):
31.12
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr):
31.12
Eiendomsskatt annen eiendom (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0) , Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0) , Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter opplysninger om kommunal eiendomsskatt. Statistikken viser hvordan kommunene har innrettet eiendomsskatten, og gir opplysninger om skattesats, hvilke områder i kommunen som har eiendomsskatt, årstall for siste taksering av eiendommer med mere. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0)

Opplysninger om kommune 1556 Frei for 2007, kommune 1723 Mosvik for årene 2007-2011 og kommune 1915 Bjarkøy for årene 2007-2012 finnes i den avsluttede tabellen 06811, lenke: https://www.ssb.no/statbank/table/06811/ Kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei gikk sammen til 1505 Kristiansund i 2008, kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy gikk sammen til 1756 Inderøy i 2012 og kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy gikk sammen til 1903 Harstad i 2013.

Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0)

Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.

Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0)

Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.

Eiendomsskatt totalt (1000 kr)

Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr)

Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Eiendomsskatt annen eiendom (1000 kr)

Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.