Kommunale boliggebyrer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12492: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) (avslutta serie) 2015 - 2018

Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
17.06.2019 08:00
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) , Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) , Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 518

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000