Kommunale boliggebyrer

Til toppen

12492: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) (avslutta serie) 2015 - 2018

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) , Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) , Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 518

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.