Miljøvernutgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12456: Miljøvernutgifter i offentleg forvalting (1 000 kr) 2013 - 2022

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
23.01.2024 08:00
Kjøp av varer og tenester:
1 000 kr
Lønnskostnader:
1 000 kr
Kapitalslit:
1 000 kr
Miljøverninvesteringar:
1 000 kr
Overføringar til utlandet:
1 000 kr
Andre overføringar:
1 000 kr
Subsidiar:
1 000 kr
Kjøp av varer og tenester:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Kapitalslit:
31.12.
Miljøverninvesteringar:
31.12.
Overføringar til utlandet:
31.12.
Andre overføringar:
31.12.
Subsidiar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Vern av luft og klima , Handsaming av avløp ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000