Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12439: Kjønns- og sykefraværstypefordelt (egen- og legemeldt) sykefravær 2000K2 - 2024K1

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 99 06
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
31.05.2024 08:00
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesong- og influensajustert:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentpoeng endring fra året før:
prosentpoeng
Sykefraværsprosent, sesongjustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Sykefraværsprosent. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K2 , 2000K3 , 2000K4 ,

Valgt 1 av totalt 96

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Tallene ble rettet 31. mai 2024.
Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Den sesong- og influensajusterte tidsserien er justert for dette bruddet og er dermed sammenlignbar over tid. De to andre tidsseriene (ikke-sesongjustert og sesongjustert) har derimot et brudd mellom 2014 og 2015.