12439: Sykefravær (prosent) for lønnstakere (16-69 år), etter kjønn og sykefraværstype. Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert og ikke-sesongjustert 2000K2 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

type sykefravær

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 80 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesong- og influensajustert:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentpoeng endring fra året før:
prosentpoeng
Sykefraværsprosent, sesongjustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Sykefraværsprosent. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De sesong- og influensajusterte tallene i 2020 er også justert for koronadiagnoser. Se 'Om statistikken' under avsnittet 'Om sesongjustering' og 'Spesielle tilfeller'.

Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Den sesong- og influensajusterte tidsserien er justert for dette bruddet og er dermed sammenlignbar over tid. De to andre tidsseriene (ikke-sesongjustert og sesongjustert) har derimot et brudd mellom 2014 og 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken