Sykefravær

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12439: Kjønns-, og sykefraværstypefordelt sykefravær (prosent) for lønnstakere (16-69 år). Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert og ikke-sesongjustert 2000K2 - 2022K1

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
02.06.2022 08:00
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesongjustert:
prosent
Sykefraværsprosent, sesong- og influensajustert:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentvis endring fra året før:
prosent
Sykefraværsprosent, ikke-sesongjustert. Prosentpoeng endring fra året før:
prosentpoeng
Sykefraværsprosent, sesongjustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Sykefraværsprosent. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet før:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K2 , 2000K3 , 2000K4 ,

Valgt 1 av totalt 88

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De sesong- og influensajusterte tallene i 2020 er også justert for koronadiagnoser. Se 'Om statistikken' under avsnittet 'Om sesongjustering' og 'Spesielle tilfeller'.

Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Den sesong- og influensajusterte tidsserien er justert for dette bruddet og er dermed sammenlignbar over tid. De to andre tidsseriene (ikke-sesongjustert og sesongjustert) har derimot et brudd mellom 2014 og 2015.
Det ble oppdaget en feil som førte til at enkelte sykmeldingsdager (tapte dagsverk) ble telt dobbelt i statistikken. I perioden 3. og 4. kvartal 2020 var det publiserte tallet for legemeldt sykefraværet omtrent 0,10 prosentpoeng for høyt, og i 2021 økte det videre til rundt 0,16 prosentpoeng. NAV og SSB rettet statistikk tilbake til 2018 ved publisering av sykefraværsstatistikken 2. juni 2022.