Sykefravær

Til toppen

12439: Kjønns-, og sykefraværstypefordelt sykefravær (prosent) for lønnstakere (16-69 år). Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert og ikke-sesongjustert 2000K2 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K2 , 2000K3 , 2000K4 ,

Valgt 1 av totalt 85

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De sesong- og influensajusterte tallene i 2020 er også justert for koronadiagnoser. Se 'Om statistikken' under avsnittet 'Om sesongjustering' og 'Spesielle tilfeller'.

Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Den sesong- og influensajusterte tidsserien er justert for dette bruddet og er dermed sammenlignbar over tid. De to andre tidsseriene (ikke-sesongjustert og sesongjustert) har derimot et brudd mellom 2014 og 2015.