Barnehager

Til toppen

12436: Årsverk i barnehager, etter eierforhold, stillingstype og utdanning (K) 2016 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle stillingstyper , Styrer , Styrer og pedagogisk leder ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000