12436: Årsverk, etter eierforhold, stillingstype og utdanning (K) 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 4 Valgte

Søk

stillingstype

Totalt 9 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent):
prosent
Referansetid
Årsverk:
31.12
Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Årsverk i barnehager
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken