Regnskap for private barnehager

Til toppen

12413: Disponering av positivt årsresultat i private barnehager (1 000 kr) (F) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.