Regnskap for private barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12413: Disponering av positivt årsresultat i private barnehager (1 000 kr) (F) 2015 - 2022

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
20.11.2023 08:00
Positivt årsresultat:
1 000 kr
Overført til egenkapital:
1 000 kr
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd:
1 000 kr
Disponeringspost for enkeltpersonforetak:
1 000 kr
Overført til eier (utbytte):
1 000 kr
Overført til konsernselskap (konsernbidrag):
1 000 kr
Avsetning til reduksjon av udekket tap:
1 000 kr
Antall barnehager med positivt årsresultat:
barnehager
Positivt årsresultat:
31.12.
Overført til egenkapital:
31.12.
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd:
31.12.
Disponeringspost for enkeltpersonforetak:
31.12.
Overført til eier (utbytte):
31.12.
Overført til konsernselskap (konsernbidrag):
31.12.
Avsetning til reduksjon av udekket tap:
31.12.
Antall barnehager med positivt årsresultat:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.