Til toppen

12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkmål
Må velges *
utdanningsnivå
antall år etter fullført utdanning
fagfelt
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

antall år etter fullført utdanning


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Alle fagfelt , 0 Allmenne fag , 1 Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier.
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken