Barnehager

Til toppen

12381: Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager prosentvis fordeling, etter funksjon (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager prosentvis fordeling

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Beløp (1000 kr)

Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.