Barnehager

Til toppen

12379: Utgifter til barnehager, nøkkeltall (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter til barnehager, nøkkeltall Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr)

Nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.