12379: Utgifter til barnehager, nøkkeltall (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager samlet (f201, f211, f221) per barn i kommunal barnehage (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f211) per barn i kommunal barnehage (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til lokaler og skyss (f221) per barn i kommunal barnehage (kr):
kr
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr):
kr
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager samlet (f201, f211, f221) per barn i kommunal barnehage (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f211) per barn i kommunal barnehage (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til lokaler og skyss (f221) per barn i kommunal barnehage (kr):
31.12
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr):
31.12
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter til barnehager, nøkkeltall
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken