Barnehager

Til toppen

12376: Barn i barnehager som får ekstra ressurser (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Barn som får ekstra ressurser inkluderer barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §19a samt minoritetsspråklige barn Se liste over endringer i de regionale inndelingene.