Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12376: Barn i barnehager som får ekstra ressurser (K) 2015 - 2022

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
21.03.2023 08:00
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent):
prosent
Barn i barnehage (antall):
antall
Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager (antall):
antall
Barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (antall):
antall
Barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (antall):
antall
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent):
31.12
Barn i barnehage (antall):
31.12
Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager (antall):
31.12
Barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (antall):
31.12
Barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Barn som får ekstra ressurser inkluderer barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 samt minoritetsspråklige barn. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.