Fylkeskommuneregnskap

12363: Økonomisk oversikt drift fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) (avslutta serie) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

art Velg minst en verdi

Totalt 40 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende fylkeskommunens drift. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommuneregnskap på kostra-skjema 0C. Tabellen omfatter det vi tidligere kalte 'fylkeskassa'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen inklusiv foretak og selskap (tidligere kalt «konsern») i statistikkbank-tabellen 12167 Økonomisk oversikt drift, etter art (F)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken