12328: Økonomisk oversikt drift, etter art (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.09.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4510
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende kommunens drift. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0A for kommunene og skjema 0I for kommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Du finner tilsvarende tabell for kommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12097 Økonomisk oversikt drift ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) Overføringer og kjøp mellom fylke og særbedrift nettes ut slik at regnskapet ikke blåses opp. Variabler med tall for differansen mellom kjøp og salg vil vise eventuelle feilføringer. Denne type feilføringer vil få følger for driftsinntekter og driftsutgifter. Om variablene er lik 0 viser det at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er riktig ført, eller at fylket ikke har særbedrifter. Om variablene ikke er lik 0 viser det at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylket og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert. Tabellen omfatter det vi tidligere kalte «konsern»
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken