Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12323: Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
16.03.2020 08:00
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Beløp (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter (i investering) , Overføringsinntekter med krav til motytelse, ekskl. mva-kompensasjon ,

Valgt 0 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2019 finner man i tabell 12912 Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2019 under «Avslutta tidsserier» på nettsiden https://www.ssb.no/statbank/list/kommregnfy.

Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte fylkeskommuneregnskap på kostra-skjema 0C. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskassa'. Du finner tilsvarende tabell for fylkeskommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12113 'Økonomisk oversikt investering fylkeskommune, etter art (F)'

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.