Fylkeskommuneregnskap

12322: Økonomisk oversikt investering, etter art (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over fylkeskommunens investeringer, og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0C for fylkeskommunene og skjema 0K for fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierfylkeskommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'fylkeskonsern'. Du finner tilsvarende tabell for kommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12099 Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) Overføringer og kjøp mellom fylke og særbedrift nettes ut slik at regnskapet ikke blåses opp. Variablene for differansen av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for driftsinntekter og driftsutgifter. Er variablen lik 0 viser det at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er riktig ført, eller at fylke ikke har særbedrifter. Differanse-variabler som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom fylke og særbedriften(e) er feilført, eller at fylkesregnskap eller noen av særregnskapene ikke er rapportert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken