Til toppen
12321: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) (avslutta serie) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
art
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Må velges *

Totalt 35 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over kommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte kommuneregnskap på kostraskjema 0A. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommuneskassa». Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12111 Økonomisk oversikt investering kommune, etter art (K)
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken