12321: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standardisert oversikt over kommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte kommuneregnskap på kostraskjema 0A. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommuneskassa». Du finner tilsvarende tabell for kommunen inklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12111 Økonomisk oversikt investering kommune, etter art (K)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken