12320: Økonomisk oversikt investering, etter art (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en standarisert oversikt over kommunens investeringer og hvordan investeringene er finansiert. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0A for kommunene og skjema 0I for kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte «kommunekonsern». Du finner tilsvarende tabell for kommunen eksklusiv foretak og selskap i statistikkbank-tabellen 12166 Økonomisk oversikt invester ekskl kommunale fortak og interkommunale selskap, etter art (K) Overføringer og kjøp mellom kommune og særbedrift nettes ut slik at regnskapet ikke blåses opp. Variablene for differansen av disse postene vil vise eventuelle feilføringer. Eventuelle feilføringer vil få følger for investeringsinntekter og -utgifter. Indikator lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommune og særbedriften(e) er riktig ført, eller at kommunen ikke har særbedrifter. Indikator som ikke er lik 0 viser at overføringer og kjøp av tjenester mellom kommune og særbedriften(e) er feilført, eller at kommuneregnskap/alle særregnskap ikke er rapportert.
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken