Antall arbeidsforhold og lønn

12317: Arbeidsforhold, avganger og tilganger, etter sektor 2017K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.08.2019
Kontakt
Nina Gunnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 417
nig@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Sigrid Hendriks Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 334
shm@ssb.no

Måleenhet
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter i alt:
arbeidsforhold
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter i alt:
arbeidsforhold
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter nedlagt siste år:
arbeidsforhold
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter startet opp siste år:
arbeidsforhold
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter i samme sektor som året før:
arbeidsforhold
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter i samme sektor som året før:
arbeidsforhold
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter skiftet sektor siste år:
arbeidsforhold
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter skiftet sektor siste år:
arbeidsforhold
Referansetid
Antall jobber (arbeidsforhold):
Slutten av kvartalet
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter i alt:
Slutten av kvartalet
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter i alt:
Slutten av kvartalet
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter nedlagt siste år:
Slutten av kvartalet
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter startet opp siste år:
Slutten av kvartalet
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter i samme sektor som året før:
Slutten av kvartalet
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter i samme sektor som året før:
Slutten av kvartalet
Avgang av arbeidsforhold, virksomheter skiftet sektor siste år:
Slutten av kvartalet
Tilgang av arbeidsforhold, virksomheter skiftet sektor siste år:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser antall avganger og tilganger i løpet av det siste året for et gitt kvartal.

Brukerveiledning for statistikkbanken