Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

12317: Jobber, jobbnedgang og jobboppgang, etter sektor 2017K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
sektor
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall jobber (arbeidsforhold) , Jobbnedgang, virksomheter i alt , Jobboppgang, virksomheter i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017K1 , 2017K2 , 2017K3 ,

Valgt 1 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser antall avganger og tilganger i løpet av det siste året for et gitt kvartal.

Brukerveiledning for statistikkbanken