Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12316: Næringsfordeling (17 grupper) for jobber, jobbnedgang og jobboppgang 2017K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
08.05.2024 08:00
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Jobbnedgang, virksomheter i alt:
arbeidsforhold
Jobboppgang, virksomheter i alt:
arbeidsforhold
Jobbnedgang, virksomheter nedlagt siste år:
arbeidsforhold
Jobboppgang, virksomheter startet opp siste år:
arbeidsforhold
Jobbnedgang, virksomheter i samme næringsgruppe som året før:
arbeidsforhold
Jobboppgang, virksomheter i samme næringsgruppe som året før:
arbeidsforhold
Jobbnedgang, virksomheter skiftet næringsgruppe siste år:
arbeidsforhold
Jobboppgang, virksomheter skiftet næringsgruppe siste år:
arbeidsforhold
Antall jobber (arbeidsforhold):
Midtmåneden i kvartalet
Jobbnedgang, virksomheter i alt:
Midtmåneden i kvartalet
Jobboppgang, virksomheter i alt:
Midtmåneden i kvartalet
Jobbnedgang, virksomheter nedlagt siste år:
Midtmåneden i kvartalet
Jobboppgang, virksomheter startet opp siste år:
Midtmåneden i kvartalet
Jobbnedgang, virksomheter i samme næringsgruppe som året før:
Midtmåneden i kvartalet
Jobboppgang, virksomheter i samme næringsgruppe som året før:
Midtmåneden i kvartalet
Jobbnedgang, virksomheter skiftet næringsgruppe siste år:
Midtmåneden i kvartalet
Jobboppgang, virksomheter skiftet næringsgruppe siste år:
Midtmåneden i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall jobber (arbeidsforhold) , Jobbnedgang, virksomheter i alt , Jobboppgang, virksomheter i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017K1 , 2017K2 , 2017K3 ,

Valgt 1 av totalt 29

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser antall avganger og tilganger i løpet av det siste året for et gitt kvartal.