Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12303: Gebyrsatser for byggesøknader, opprettelse av grunneiendommer og detaljreguleringsplaner (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inntekter, utgifter og gebyrer - Gebyrer for kommunale tjenester
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken