Plan- og byggesaksbehandling

12303: Gebyrsatser for byggesøknader, opprettelse av grunneiendommer og detaljreguleringsplaner (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr):
kr
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr):
kr
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr):
kr
Referansetid
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr):
31.12
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr):
31.12
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inntekter, utgifter og gebyrer - Gebyrer for kommunale tjenester
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken