Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12303: Gebyrsatser for byggesøknader, opprettelse og endring av eiendommer og detaljreguleringsplaner (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inntekter, utgifter og gebyrer - Gebyrer for kommunale tjenester Se liste over endringer i de regionale inndelingene.