Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12294: Utvalgte nøkkeltall for plan- og miljøforvaltning i fylkeskommunene (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Se liste over endringer i de regionale inndelingene.