Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12274: Ungdom 16-18 år i videregående opplæring, etter innvandringsbakgrunn og utdanningsstatus (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inkluderer elever i skoler som er godkjente etter opplæringsloven, både private, statlige og fylkeskommunale. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) regnes som i 'I videregående opplæring'. 'I utdanning utenfor videregående opplæring' henviser til all annen utdanning utenfor videregående opplæring. Fagskolestudenter og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) regnes som 'I utdanning utenfor videregående opplæring'. Innvandringskategori og alder hentes fra SSB befolkningsstatistikk. Personer etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.