12272: Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Barn i barnehage (antall):
antall
Minoritetsspråklige barn (antall):
antall
Innvandrerbarn (antall):
antall
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent):
prosent
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
prosent
Referansetid
Barn i barnehage (antall):
31.12
Minoritetsspråklige barn (antall):
31.12
Innvandrerbarn (antall):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken