Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12272: Minoritetsspråklige barn i barnehager 1-5 år (K) 2015 - 2023

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
15.03.2024 08:00
Barn i barnehage (antall):
antall
Minoritetsspråklige barn (antall):
antall
Innvandrerbarn (antall):
antall
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent):
prosent
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
prosent
Barn i barnehage (antall):
31.12
Minoritetsspråklige barn (antall):
31.12
Innvandrerbarn (antall):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Minoritetsspråklige barn i barnehage er barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Innvandrerbarn omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.