Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

12269: Mottakere av introduksjonsstønad (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av introduksjonsstønad (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad pr. innbygger (per 1000):
per 1000
Befolkning 18-66 år (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad per innbygger 18 - 66 år (per 1000):
per 1000
Introduksjonsstønad totalt (kr):
kr
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr):
kr
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) (måneder):
måneder
Referansetid
Mottakere av introduksjonsstønad (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad pr. innbygger (per 1000):
31.12
Befolkning 18-66 år (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad per innbygger 18 - 66 år (per 1000):
31.12
Introduksjonsstønad totalt (kr):
31.12
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr):
31.12
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) (måneder):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Introduksjonsordningen - mottakere og utbetalt introduksjonsstønad Oppdatert 11.6.19
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken