Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12269: Mottakere av introduksjonsstønad (K) 2015 - 2023

Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 90 70 36 61
17.06.2024 08:00
Mottakere av introduksjonsstønad (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad pr. innbygger (per 1000):
per 1000
Befolkning 18-66 år (antall):
antall
Mottakere av introduksjonsstønad per innbygger 18 - 66 år (per 1000):
per 1000
Introduksjonsstønad totalt (kr):
kr
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr):
kr
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) (måneder):
måneder
Mottakere av introduksjonsstønad (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad pr. innbygger (per 1000):
31.12
Befolkning 18-66 år (antall):
31.12
Mottakere av introduksjonsstønad per innbygger 18 - 66 år (per 1000):
31.12
Introduksjonsstønad totalt (kr):
31.12
Gjennomsnittlig introduksjonsstønad pr. mottaker (kr):
31.12
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) (måneder):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av introduksjonsstønad (antall) , Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall) , Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000