Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

12269: Mottakere av introduksjonsstønad (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av introduksjonsstønad (antall) , Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall) , Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Introduksjonsordningen - mottakere og utbetalt introduksjonsstønad 18.11.20 Test 2020 Oppdatert med 2019tall v5 5.6.2020
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken