Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

12269: Mottakere av introduksjonsstønad (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av introduksjonsstønad (antall) , Mottakere av introduksjonsstønad kvinner (antall) , Mottakere av introduksjonsstønad menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mottakere av introduksjonsstønad Se liste over endringer i de regionale inndelingene.