Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brutto og netto drifsugifter til funksjon 275, lønnsutgifter funksjon 275 ekskl utbetalt introduksjonsstønad 18.11. Test 2020 v1 med 2019tall Oppdatert 11.6.19, 25.2.20 oppdatert med 2019 v1 , 5.6.2020 oppdatert med v5 til junipubliseringen 11.6. lastet på nytt pga nytt regnskap mottakertabellen lastes ikke på nytt, ikke nye data her etter 5.6.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken