Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.