Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2023

Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 90 70 36 61
17.06.2024 08:00
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Funksjon 275 Introduksjonsordningen Brutto og netto driftsutgifter og lønnsutgifter fratrukket utbetalt introduksjonsstønad Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.