Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen
12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brutto og netto drifsugifter til funksjon 275, lønnsutgifter funksjon 275 ekskl utbetalt introduksjonsstønad Oppdatert 11.6.19, 25.2.20 oppdatert med 2019 v1 , 5.6.2020 oppdatert med v5 til junipubliseringen 11.6. lastet på nytt pga nytt regnskap mottakertabellen lastes ikke på nytt, ikke nye data her etter 5.6.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken