Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad (1000 kr):
1000 kr
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad (1000 kr):
31.12
Lønnsutgifter funksjon 275 unntatt utbetalt introduksjonsstønad stønad pr. mottaker (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Brutto og netto drifsugifter til funksjon 275, lønnsutgifter funksjon 275 ekskl utbetalt introduksjonsstønad Oppdatert 11.6.19, 25.2.20 oppdatert med 2019 v1 , 5.6.2020 oppdatert med v5 til junipubliseringen 11.6. lastet på nytt pga nytt regnskap mottakertabellen lastes ikke på nytt, ikke nye data her etter 5.6.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken