Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden , 0104 Moss , 0105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brutto og netto drifsugifter til funksjon 275, lønnsutgifter funksjon 275 ekskl utbetalt introduksjonsstønad 18.11. Test 2020 v1 med 2019tall 25.2.21 første kjøring 2020
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken