Til toppen

12264: Utgifter til kultur, nøkkeltall (F) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter til kultur, nøkkeltall (fylker) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken