Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12264: Utgifter til kultur, nøkkeltall (F) 2015 - 2022

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
15.06.2023 08:00
Netto driftsutgifter til kultursektoren av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til museer per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kunstproduksjon per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kultursektoren av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til museer per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kunstproduksjon per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter til kultur, nøkkeltall (fylker) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.