12264: Utgifter til kultur, nøkkeltall (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kultursektoren av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til museer per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til kunstproduksjon per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til kultursektoren av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til museer per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kunstproduksjon per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter til kultur, nøkkeltall (fylker)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken