Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12251: Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
17.06.2019 08:00
Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden (antall):
antall
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (antall):
antall
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (prosent):
prosent
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (antall):
antall
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (prosent):
prosent
Bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår (antall):
antall
Bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår (prosent):
prosent
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (antall):
antall
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (prosent):
prosent
Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden (antall):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (antall):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (prosent):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (antall):
31.12
Deltakere bestått videregående opplæring på mer enn normert tid (prosent):
31.12
Bestått skoleår i videregående opplæring i løpet av forrige skoleår (antall):
31.12
Bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår (prosent):
31.12
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (antall):
31.12
Bestått praksiskandidatprøver forrige skoleår (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden (antall) , Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (antall) , Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre som startet i vg1 et bestemt år, med status etter 5 år. Voksne som har begynt i videregående opplæring 3 år forutfor statistikkåret inkluderes ikke i tallene. Tallene er etter skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.