Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12248: Gjennomføring blant lærlinger i videregående opplæring, etter gjennomføringstid (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
17.06.2019 08:00
Lærlinger (antall):
antall
Lærlinger (prosent):
prosent
Lærlinger (antall):
31.12
Lærlinger (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomføring blant lærlinger i videregående opplæring som begynte i vg1 for første gang et bestemt år, og status etter 4 år. Tallet inkluderer både lærlinger i bedrift og fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Tallene er etter elevens skolefylke i vg3/lære.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.